Terveydenhuollon rekrytoinnin ammattilainen

Helpro Oy on suomalainen, täysin työntekijöiden omistama yritys, jonka työntekijöillä on yhteensä yli 20 vuoden työkokemus lääkäreiden rekrytoimisesta julkisen terveydenhuollon tarpeisiin.

Halusimme luoda toimialalta puuttuneen, aidosti asiakkaiden tarpeisiin räätälöidyn toimintamallin ja palvelun, joka mahdollistaa terveydenhuollon tarvitseman resurssin järjestämisen joustavasti joko suoraan virkasuhteeseen tai ostopalveluna.

Tarjoamme kaikille osapuolille täysin kustannuksiltaan läpinäkyvän mallin, joka tarjoaa parhaat puolet molemmista rekrytointitavoista sekä lääkäreille että terveydenhuollon toimintayksiköille.

Tavoitteenamme on turvata mahdollisimman hyvät toimintaedellytykset ja työolosuhteet sekä lääkäreille että koko Suomen terveydenhuoltojärjestelmälle.